Verwijzing

  1. Home
  2. Verwijzing

Verwijzing

Wanneer u via uw (huis)arts voor jeugdzorg naar ons bent verwezen, zal er door ons een beschikking worden aangevraagd bij de gemeente om over te kunnen gaan tot diagnostiek, behandeling en facturering.

Indien u in de gemeente Bunnik woont, dient de verwijzing via het Centrum voor Elkaar te lopen. Hiervoor kunt u uw kind zelf bij het Centrum voor Elkaar (gemeente) aanmelden.

Bent u inmiddels in het bezit van een beschikking, dan kunt u rechtstreeks met ons contact opnemen.

Helaas moeten wij door drukte een wachtlijst hanteren. De verwachting is dat nieuwe aanmeldingen per maart/april 2024 opgepakt kunnen worden. De wachtlijst gaat op volgorde van datum van aanmelding. Indien u op onze wachtlijst wilt komen, kunt u met ons contact opnemen.

Zodra we van start kunnen met het traject, nemen we contact met u op voor het plannen van een intakegesprek. In dit eerste gesprek wordt met u ingegaan op de aard van de klachten en samen met u een plan van aanpak gemaakt. Daarna wordt een behandelplan opgesteld en aan u toegestuurd ter goedkeuring.

Menu