Verwijzing

  1. Home
  2. Verwijzing

Verwijzing

Wanneer u via uw (huis)arts voor jeugdzorg naar ons bent verwezen, zal er door ons een beschikking worden aangevraagd bij de gemeente om over te kunnen gaan tot diagnostiek, behandeling en facturering.

Indien u in de gemeente Bunnik woont, dient de verwijzing via het Centrum voor Elkaar te lopen. Hiervoor kunt u uw kind zelf bij het Centrum voor Elkaar (gemeente) aanmelden.

Bent u inmiddels in het bezit van een beschikking, dan kunt u rechtstreeks met ons contact opnemen.

Na aanmelding streeft de IKPB ernaar binnen twee weken een afspraak te plannen. In dit eerste gesprek wordt met u ingegaan op de aard van de klachten en samen met u een plan van aanpak gemaakt. Daarna wordt een behandelplan opgesteld en aan u worden toegestuurd ter goedkeuring.

Neem contact op Neem contact op Neem contact op
Menu