Samenwerking en kwaliteitsbewaking

  1. Home
  2. Samenwerking en kwaliteitsbewaking

Partner van CJG Bunnik

Eerste-lijnsoverleg

Tevens wordt samengewerkt met andere hulpverleners. Wij participeren in het “eerste-lijnsoverleg” in de gemeente Bunnik. Waar nodig leggen we -in overleg met u- contact met huisartsen, gespecialiseerde instellingen voor GGZ, logopedisten, fysiotherapeuten, diĆ«tisten, maatschappelijk werk, advocaten, gezinsvoogden, etc.

Kwaliteitsbewaking

Vanaf 1 januari 2017 zijn alle zorgaanbieders in de curatieve GGZ onder de zorgverzekeringswet verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. De IKPB beschikt over een dergelijk Kwaliteitsstatuut. Indien u het statuut wilt inzien, dan kunt u met ons hierover contact opnemen.

Mocht u onverhoopt ontevreden zijn, dan horen we dat het liefst van u zelf. Middels een gesprek hopen we het met u te kunnen oplossen. Komen we er niet uit, dan kunt u een beroep doen op een klachtenfunctionaris die u kan bijstaan. Dit valt onder het klachtrecht van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ). U kunt hiervoor contact opnemen met onze beroepsverenigingen (NVO, NIP, VIT).
In navolging van deze wet zijn wij ook aangesloten bij een geschilleninstantie, de SCAG (www.scag.nl) en vallen wij onder het tuchtrecht van onze beroepsverenigingen.

Menu