Kindertherapie

  1. Home
  2. Kindertherapie

Ouders en kinderen met de meest uiteenlopende hulpvragen over opgroeien/ opvoeden zijn bij ons welkom. Wij kijken naar uw hulpvraag vanuit verschillende perspectieven om een zo breed mogelijk beeld te krijgen van de factoren die hierbij een rol spelen. Dit noemen wij de integratieve benadering.

Integratief denken

Wij maken gebruik van de technieken die behoren bij de verschillende invalshoeken. Om er een paar te noemen: protocollaire behandelingen bij b.v. angsten (“best practise”), het opzetten van een beloningssysteem voor het belonen van gewenst gedrag, EMDR, mindfulness, verstevigen van hechting, cognitieve gedragstherapie, metaforen, spel, creatieve werkvormen.

Bij welke klachten kan geholpen worden?

  • Gedragsproblematiek (woedeaanvallen, teruggetrokkenheid, liegen, gebrek aan concentratie)
  • Verwerken van emotionele conflicten (traumaverwerking, angsten, rouwverwerking, fobieën)
  • Gebrek aan zelfvertrouwen (b.v. door gepest worden op school), lichamelijke en psycho-somatische klachten (hyperventilatie, buikpijn, hoofdpijn)
  • Slaapproblemen (b.v. steeds uit bed komen, niet in het eigen bed willen slapen, nachtmerries)
  • Eetproblemen (in samenwerking met een arts of diëtiste)
  • Zindelijkheidsproblemen
  • Omgaan met bijzondere eigenschappen en handicaps (hoogbegaafdheid, ADHD, autisme, een groeistoornis, leerproblemen, hoog sensitief zijn)

Hoe wordt er tijdens een sessie gewerkt?

Kinderen geven op hun eigen manier aan, hoe ze het best geholpen kunnen worden. De volgende interventies kunnen worden toegepast: visualisatie, therapeutisch spel, metaforen en verhalen, het leren bedenken van helpende gedachten, mindfulness. Uitgangspunt is dat uw kind verschillende hulpbronnen heeft die hem/haar kunnen helpen te bereiken wat hij/zij wil.

Deze therapievorm werkt snel en effectief. Kinderen en ouders bemerken snel positieve veranderingen, daardoor komen kinderen graag naar therapie.

Het doel van deze therapie is het kind te helpen controle te hernemen en keuze-mogelijkheden te ontwikkelen ten aanzien van de klacht.

Therapieverloop

In het eerste gesprek maken we kennis met u als ouders en zo mogelijk met uw kind. De kindertherapeut verkent met u de hulpvraag. We sluiten dit gesprek af met een plan van aanpak. Daarna volgt de behandelperiode. Dat kunnen sessies met het individuele kind zijn, met broertjes/ zusjes erbij of ouder/ kind samen. Via e-mailcontact kan tussentijds afstemming plaatsvinden. De behandeling wordt afgerond met een gesprek waarin de voortgang met u geëvalueerd wordt.

Een sessie duurt 1 uur en vindt plaats op de Provincialeweg 1A (IKPB Praktijk)

Menu