Onderzoek

  1. Home
  2. Onderzoek

U kunt de Integratieve Kinder Praktijk ook inschakelen om onderzoek te doen bij uw kind. Dikwijls is het startpunt dan het afnemen en verwerken van vragenlijsten. Die vragenlijsten kunnen gaan over het gedrag van uw kind en de wijze waarop de ‘executieve functies’ bij uw kind werken. Door de vragenlijsten te laten invullen door de school en door u als ouders, kan bekeken worden in hoeverre het gedrag van het kind in de schoolsituatie en thuissituatie overeenkomt of juist verschilt. Tevens wordt een indruk verkregen in welke mate dit gedrag als een probleem wordt ervaren.

Tot de mogelijkheden behoren het afnemen van een intelligentieonderzoek, b.v. wanneer men antwoord wil krijgen op de vragen: waarom is mijn kind niet gemotiveerd op school? Loopt mijn kind op zijn tenen, of zou het extra uitdaging nodig hebben? Hoe komt het dat ik mijn kind de ene keer onderschat en de andere keer overschat? Het komt ook voor dat uw kind achter blijft met lezen en/ of spellen, zonder dat er op school een ernstige vorm van dyslexie is geconstateerd. Een dyslexieonderoek wordt door de gemeente vergoed als er sprake is van ‘ernstige enkelvoudige dyslexie’. Er zijn echter ook kinderen die een lichte vorm van dyslexie kunnen compenseren. De Integratieve kinder praktijk kan in deze gevallen een dyslexieonderzoek verrichten, om hierop meer zicht te krijgen.

De kinder praktijk is gespecialiseerd in het doen van rekenonderzoek. Het kan voorkomen dat uw kind zulke ernstige rekenproblemen ondervindt, dat er sprake is van Dyscalculie. Onze diagnostiek kan hierop gericht zijn. U zult van ons een gericht overzicht krijgen van welke tekorten er zijn wat betreft de rekenvaardigheden en geven handelingsgerichte suggesties. Bij lees-, spelling- of rekenonderzoek kan ook worden samengewerkt met onze remedial teacher.(zie de website van “De Praktijk”) Voor het onderzoek naar lees- of rekenproblemen zal gevraagd worden naar informatie uit het leerlingvolgsysteem van de school. Wij vinden het belangrijk dat ook de school betrokken wordt bij het bespreken van de onderzoeksresultaten en handelingsgerichte suggesties.

Neem contact op Neem contact op Neem contact op
Menu